Loại sản phẩm
Chủ đề
 
Hiển thị
100 kết quả
Thời gian
Tất cả
Sắp xếp theo
Thường gặp nhất
29 kết quả của loại tri thức Hỗ trợ được tìm thấy
Hướng dẫn chuyển loại tài sản cố định theo thông tư 162/2014/TT-BTC trên Phần mềm Quản lý tài sản Ý nghĩa: Giúp thực hiện chuyển đổi loại tài sản từ năm 2014 trở về trước sang loại tài sản mới quy định theo thông tư 162/2014/TT-BTC để thực hiện theo dõi và quản lý theo loại tài sản mới từ năm 2015 trở về sau. Cách thực hiện: Xem hướng dẫn chi tiết tại đây...
Loại sản phẩm: Quản lý tài sản - Chủ đề: Thông tư quy định
Từ khóa: Chuyển đổi, loại, tài sản cố định, TSCĐ, thông tư 162, hủy, MISA Mimosa, 32, quy định
1. Chuyển danh mục Tài sản cố định (TSCĐ) từ phần mềm MISA Mimosa.NET (hoặc theo dõi ở file excel) vào phần mềm Quản lý tài sản. Ý nghĩa: Tính năng này cho phép xuất khẩu danh mục tài sản cố định trên MISA Mimosa.NET để nhập khẩu vào phần mềm Quản lý tài sản. Các bước thực hiện Bước 1: Mở phần mềm MISA Mimosa.NET và đăng nhập vào dữ liệu, sau đó...
Loại sản phẩm: Quản lý tài sản - Chủ đề: Thông tư quy định
Từ khóa: 162, QLTS, TSCĐ, CCDC, Ghi tăng, hướng dẫn, chuyển đổi, kết nối, dữ liệu, MISA mimosa
Để lấy lại thông tin mật khẩu đăng nhập vào dữ liệu quả lý tài sản khi quên mật khẩu, cán bộ QLTS thực hiện các bước sau: Bước 1: Tại màn hình đăng nhập, nhấn Quên mật khẩu Bước 2: Tại màn hình Lấy lại thông tin mật khẩu, nhập đầy đủ các thông tin, sau đó nhấn Lấy lại mật khẩu Bước 3: kiểm tra địa chỉ email...
Loại sản phẩm: Quản lý tài sản - Chủ đề: Thông tư quy định
Từ khóa: mật khẩu, quên, lấy lại

Để đăng nhập vào dữ liệu quản lý tài sản, cán bộ thực hiện các bước sau:

  • Bước 1: Mở trình duyệt web (VD: Chrome, Fire Fox, Coc coc), nhập tên miền dữ liệu (cấu trúc: tentinh.qlts.vn)

  • Bước 2: Nhập Mã ngân sách của đơn vị

  • Bước 3: Nhập các thông tin Tên đăng nhập; Mật khẩu

  • Bước 4: Nhấn Đăng nhập

Loại sản phẩm: Quản lý tài sản - Chủ đề: Thông tư quy định
Từ khóa: đăng nhập
Khi đơn vị đã khai báo 1 tài sản chung cho nhiều tài sản nhỏ, với số lượng tổng cộng là 10 cái, sau một thời gian, đơn vị muốn thanh lý 2 trong 10 cái trên, thì cán bộ QLTS thực hiện như sau: Thêm mới chứng từ Đánh giá lại, chọn đến tài sản trên Đánh giá lại thông tin của tài sản: Nguyên giá, GTCL của tài...
Loại sản phẩm: Quản lý tài sản - Chủ đề: Thông tư quy định
Từ khóa: Đánh giá lại, thanh lý, số lượng
Biểu hiện: Phần danh sách quản lý tài sản (hoặc in báo cáo tài sản) thì số liệu thiếu về số lượng và giá trị so với năm trước Nguyên nhân 1: Do chưa thực hiện chuyển loại tài sản cố định theo TT 162/2014/TT-BTC. Khắc phục 1: Thực hiện chuyển loại tài sản cố định theo thông tư 162/2014/TT-BTC xem hướng dẫn chi tiết tại đây Nguyên nhân 2: Đã...
Loại sản phẩm: Quản lý tài sản - Chủ đề: Thông tư quy định
Từ khóa: số liệu, số lượng, giá trị, loại tài sản, cập nhật, TT162, chuyển đổi, sai, báo cáo, tài sản

Báo cáo công khai cho thuê tài sản Nhà nước, chỉ lấy lên các tài sản kê khai (tài sản thuộc 1 trong 4 nhóm: Đất, Nhà, Ô tô, Tài sản khác) có thực hiện nghiệp vụ Khai thác tài sản

Loại sản phẩm: Quản lý tài sản - Chủ đề: Thông tư quy định
Từ khóa: công khai, cho thuê tài sản, khai thác tài sản
  • Vào menu Hệ thống chọn Sao lưu dữ liệu. Chương trình sẽ tự động tạo ra 1 file .tbk
  • Download file đó và lưu vào một thư mục trong máy tính. Khi cần phục hồi nhân viên tư vấn sẽ gửi file .tbk cho phòng CNTT để phục hồi lại.
Loại sản phẩm: Quản lý tài sản - Chủ đề: Thông tư quy định
Từ khóa: Sao lưu, phục hồi, QLTS.VN
  • Mẫu số 03-ĐK/TSNN, chỉ lấy lên các tài sản được kê khai là Tài sản khác trên 500 triệu và mới mua trong năm hạch toán.

  • Anh/Chị cần kiểm tra Thông tin kê khai của tài sản để chắc chắn tài sản đã được khai báo đúng

Loại sản phẩm: Quản lý tài sản - Chủ đề: Thông tư quy định
Từ khóa: tài sản khác trên 500tr, báo cáo, không có số liệu
Theo Thông tư số 162/2014/TT-BTC ban hành từ ngày 06/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ 01/01/2015 có quy định lại hệ danh mục Loại tài sản và Thời gian sử dụng tương ứng Do trên danh mục Loại tài sản mới, không còn tương ứng với các loại tài sản theo QĐ 32/2006 (Ví dụ: Theo QĐ 32/2006, có Loại Nhà cấp...
Loại sản phẩm: Quản lý tài sản - Chủ đề: Thông tư quy định
Từ khóa: Thông tư 162, chuyển đổi