Loại sản phẩm
Chủ đề
 
Hiển thị
100 kết quả
Thời gian
Tất cả
Sắp xếp theo
Thường gặp nhất
41 kết quả của loại tri thức Hỗ trợ được tìm thấy
Khi đăng nhập vào phần mềm và quên mật khẩu, vui lòng thực hiện như sau: Bấm vào link Quên mật khẩu ở màn hình đăng nhập Nhập các thông tin dưới đây và nhấn Đồng ý + Tên đăng nhập + Địa chỉ email. Lưu ý: đây là địa chỉ email đã được hệ thống xác nhận + Nhập mã xác thực Mở email,...
Loại sản phẩm: QLTH.VN - Chủ đề: Quản trị dữ liệu
Từ khóa: quên, mật khẩu
Để nhập thiết bị mới được tặng, anh/ chị làm theo 2 bước sau: Bước 1: Khai báo thiết bị.  Tại màn hình danh sách thiết bị, chọn chức năng "Khai báo thiết bị"   Phần mềm hiển thị màn hình khai báo thiết bị   Bước 2: Ghi tăng thiết bị Trên màn hình danh sách thiết bị, nhấp chuột phải vào thiết bị vừa khai báo, nhấn"Tăng thiết bị"   Phần mềm hiển thị...
Loại sản phẩm: QLTH.VN - Chủ đề: Nhập phát sinh
Từ khóa: thiết bị tối thiểu, tặng, thiết bị dạy học

Cán bộ thiết bị có thể vào phần Báo cáo/Báo cáo thống kê/Thống kê chi tiết thiết bị theo danh mục tối thiểu và xem báo cáo như hướng dẫn ở hình dưới đây:

Lưu ý:  Nếu muốn in theo từng khoảng thời gian cụ thể thì vui lòng chọn Thời gian ở tham số báo cáo và thực hiện in theo khoảng thời gian đã nhập.

Loại sản phẩm: QLTH.VN - Chủ đề: In chứng từ, sổ sách, báo cáo
Từ khóa: danh sách thiết bị tối thiểu, danh sách, thiết bị tối thiểu
Nguyên nhân: do chưa lập kế hoạch dạy môn tự chọn hoặc đã được lập nhưng chưa khóa sổ danh sách lớp học tự chọn. Giải pháp: Giáo viên bộ môn cần liên hệ với Hiệu trưởng để kiểm tra xem đã lập kế hoạch dạy môn tự chọn chưa hay đã khóa sổ danh sách lớp học tự chọn chưa. Thao tác: Vào Đầu năm, Kế hoạch năm học/Dạy nghề, tự chọn (đối với cấp THCS, THPT) hoặc Kế hoạch năm học/Môn...
Loại sản phẩm: QLTH.VN - Chủ đề: Hướng dẫn sử dụng
Từ khóa: môn học, tự chọn, xếp lớp, khóa sổ, không lên danh sách học sinh, sổ điểm
Nguyên nhân: do các thiết bị này đã bị ghi giảm hết hoặc tiêu hao hết (số lượng còn được sử dụng = 0) hoặc thiết bị đó chưa được ghi tăng (trạng thái đang để là Chưa ghi tăng) Giải pháp:  Kiểm tra xem số lượng còn được sử dụng của thiết bị còn không hoặc trạng thái của thiết bị có đang để là "Đang sử dụng không" Trên danh sách thiết bị, kéo chuột...
Loại sản phẩm: QLTH.VN - Chủ đề: Nhập phát sinh
Từ khóa: mượn thiết bị, không chọn được thiết bị để mượn
Để có tài khoản đăng nhập vào phần mềm QLTH.VN để tra cứu tình hình học tập – rèn luyện thì học sinh cần yêu cầu với thầy cô của mình để được cấp tài khoản. Người quản trị hệ thống ở trường sẽ thực hiện những thao tác sau đây để cấp tài khoản cho học sinh Người dùng đăng nhập vào phần mềm QLTH.VN, ở phần thông tin đăng nhập, tích vào mũi tên xổ...
Loại sản phẩm: QLTH.VN - Chủ đề: Quản trị dữ liệu
Từ khóa: học sinh, tài khoản, đăng nhập, tra cứu, tình hình học tập
Để có tài khoản đăng nhập vào phần mềm QLTH.VN để tra cứu tình hình học tập – rèn luyện của học sinh thì phụ huynh cần lien hệ với trường để được cấp tài khoản. Người quản trị hệ thống ở trường sẽ thực hiện những thao tác sau đây để cấp tài khoản cho phụ huynh Người dùng đăng nhập vào phần mềm QLTH.VN, ở phần thông tin đăng nhập, tích vào mũi tên xổ xuống, chọn Quản...
Loại sản phẩm: QLTH.VN - Chủ đề: Quản trị dữ liệu
Từ khóa: tài khoản, phụ huynh, tra cứu, tình hình, học tập, rèn luyện, học sinh
Sau khi nhận bàn giao thiết bị từ giáo viên, cán bộ thiết bị kiểm tra lại các thiết bị đó. Nếu thiết bị hỏng hoặc mất, cán bộ thiết bị thực hiện Ghi trả cho lần mượn đó đồng thời báo hỏng/mất cho các thiết bị này. Nếu thiết bị là hóa chất có tiêu hao thì cán bộ thiết bị ghi nhận lại số lượng đã tiêu hao. Công việc này được thực hiện trên phần mềm như...
Loại sản phẩm: QLTH.VN - Chủ đề: Nhập phát sinh
Từ khóa: trả thiết bị, hỏng thiết bị, mất
Cán bộ thiết bị có thể ghi tăng cùng lúc nhiều thiết bị. Có hai cách để thực hiện: Cách 1: Trên màn hình danh sách thiết bị, nhấn và giữ phím Shift để chọn những thiết bị cần ghi tăng, sau đó nhấn chuột phải chọn Ghi tăng và thực hiện nhập thông tin Phiếu ghi tăng. Cách 2: Vào Tăng thiết bị, nhấn Thêm...
Loại sản phẩm: QLTH.VN - Chủ đề: Nhập phát sinh
Từ khóa: ghi tăng nhiều thiết bị

Cuối học kỳ I, cuối năm học, Hiệu trưởng lập quyết định khen thưởng các học sinh đạt danh hiệu thi đua căn cứ vào kết quả tổng kết các môn học kỳ, cả năm học. Phần mềm hỗ trợ lập nhanh quyết định này như sau

Từ danh sách các quyết định khen thưởng, chọn Tiện ích/Lập quyết định khen thưởng học kỳ I. Sau đó nhập thông tin của quyết định và kiểm tra danh sách các học sinh được khen thưởng.