Loại sản phẩm
Chủ đề
 
Hiển thị
100 kết quả
Thời gian
Tất cả
Sắp xếp theo
Gần đúng nhất
100 kết quả của loại tri thức Hỗ trợ được tìm thấy
I. Mục đích: Hướng dẫn các thao tác cần làm trên MISA SME.NET 2010 và MISA SME.NET 2012 vào cuối kỳ (tháng, quý, năm) Hướng dẫn việc kiểm tra các báo cáo tài chính trước khi nộp báo cáo quyết toán cuối năm. II. Các bước cần thực hiện để lập báo cáo quyết toán năm Bước 1: Thực hiện xử lý các chứng từ chưa ghi sổ và...
Loại sản phẩm: MISA SME.NET 2012 - Chủ đề: Hướng dẫn sử dụng
Từ khóa: Quyết toán, báo cáo, tài chính, bảng cân đối, kế toán, kết quả, kinh doanh, Hướng dẫn, tờ khai, thuế TNDN
Sản phẩm: Phần mềm kế toán Doanh nghiệp Stt Nội dung Link video 1 Hướng dẫn 9 bước hoàn thành quyết toán trên phần mềm MISA SME.NET 2017 Tại đây 2 Hướng dẫn sửa mẫu đặt in trên MISA SME.NET 2017 Tại đây ...
Biểu hiện 1: Bảng cân đối tài khoản vẫn còn số dư của các TK 621, 622, 627 khi đã tính giá thành xong Nguyên nhân: Do sau khi tính giá thành xong có thể người dùng sửa chứng từ phát sinh chi phí liên quan tới TK 621,622,627 hoặc mới cập nhật lại giá xuất kho mà chưa xóa chứng từ kết chuyển chi phí để kết chuyển lại (từ TK 621,622,627 sang TK...
Loại sản phẩm: MISA SME.NET 2015 - Chủ đề: Hướng dẫn sử dụng
Từ khóa: Báo cáo, giá thành, đối chiếu, lỗi, thành phẩm, dở dang, chi phí, kết chuyển, cuối kỳ, phân bổ
Biểu hiện: Khi kết nối thông báo:   Khi nhập tài khoản sa và mật khẩu thì báo lỗi: Thông tin đăng nhập không đúng. Giải pháp 1: Kiểm tra kết nối mạng Trên máy trạm: Vào Start\Run gõ cmd\enter   Kiểm tra IP trên máy trạm bằng lệnh: ipconfig Kiểm tra kết nối mạng giữa máy trạm và...
Loại sản phẩm: MISA SME.NET 2015 - Chủ đề: Cài đặt/đăng ký sử dụng
Từ khóa: Lỗi kết nối, không kết nối được máy trạm và máy chủ, MISA SME.NET 2015
  Biểu hiện: Người sử dụng chưa biết cách kết nối từ máy trạm vào máy chủ. Khi nhập tên dữ liệu để đăng nhập thì chương trình thông báo Máy trạm không kết nối được với máy chủ. Xin vui lòng kiểm tra lại thông tin đăng nhập. Nguyên nhân: Có thể do tên Máy chủ SQL trên máy trạm chưa đúng Cách khắc phục: Trên máy chủ...
Loại sản phẩm: MISA SME.NET - Chủ đề: Hướng dẫn sử dụng
Từ khóa: Máy trạm, máy chủ, kết nối, không vào được dữ liệu
Hướng dẫn khắc phục sự cố cơ bản tại đây Biểu hiện: Không hiển thị thư mục chọn tờ khai để nộp Nguyên nhân: Có thể chưa cài đặt thành công java Giải pháp 2:  Tải lại Java bằng cách nhấn vào đây và tick chọn mục Agree and Start Free Download để tải bộ cài về máy Thực hiện cài đặt file vừa được tải về và lưu ý trong khi cài java thì đóng...
Loại sản phẩm: MISA SME.NET 2015 - Chủ đề: Kết nối với các phần mềm khác
Từ khóa: Mtax, không nộp được, tờ khai, thuế, TVAN, thuế online, không chọn
Mục đích: Tính giá xuất kho và đối chiếu giữa báo cáo kho và sổ cái tài khoản để đảm bảo số liệu giữa báo cáo kho và sổ cái khớp nhau   Bước 1: Tính giá xuất kho Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ...
Loại sản phẩm: MISA SME.NET - Chủ đề: Hướng dẫn sử dụng
Từ khóa: Tính giá, bình quân, đích danh, nhập trước, xuất trước, quyết toán năm, đối chiếu, sổ cái, báo cáo, kho
Phương pháp: Bình quân gia quyền (Bình quân cuối kỳ và bình quân tức thời) Lý thuyết tính giá: Đơn giá xuất kho bình quân= (Giá trị tồn đầu kỳ + Giá trị nhập trong kỳ )/(Số lượng đầu kỳ + Số lượng nhập) Phần mềm tính giá Đơn giá xuất kho bình quân = (Giá trị tồn đầu kỳ + Giá trị nhập trong kỳ )/(Số lượng đầu kỳ + Số lượng...
Loại sản phẩm: MISA SME.NET 2015 - Chủ đề: Hướng dẫn sử dụng
Từ khóa: Tính giá, xuất kho, giá sai, kho, âm, số lượng hết, giá trị còn, NTXT, bình quân, đích danh
1.  Trường hợp nếu người sử dụng có lập bảng kê mua vào, bán ra và tờ khai trên MISA thì: Cần đối chiếu số dư của TK 133 và 33311 với tờ khai trong MISA và tờ khai bên ngoài đã nộp thuế xem số liệu đúng chưa. Trong trường hợp bị lệch thì sẽ tìm hiểu nguyên nhân và điều chỉnh lại cho đúng. 2.    Trường hợp nếu người sử...
Loại sản phẩm: MISA SME.NET - Chủ đề: In chứng từ, sổ sách, báo cáo
Từ khóa: Bảng kê, sổ cái, thuế GTGT
Mục đích: Hướng dẫn tính giá thành, kết chuyển các chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ để tính giá thành sản phẩm, công trình, đơn hàng. Sau khi kết chuyển sẽ không còn số dư các tài khoản chi phí sản xuất. Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4...
Loại sản phẩm: MISA SME.NET - Chủ đề: Hướng dẫn sử dụng
Từ khóa: giá thành, tính giá thành, hạch toán chi phí