Loại sản phẩm
Chủ đề
 
Hiển thị
100 kết quả
Thời gian
Tất cả
Sắp xếp theo
Gần đúng nhất
100 kết quả của loại tri thức Hỗ trợ được tìm thấy
Biểu hiện: Thường gặp với đơn vị cài Windows 7 hoặc Windows 8, gõ tiếng việt ở Word, Excel … bình thường, nhưng gõ ở phần mềm MISA không được. Nguyên nhân 1: Do chưa run administrator Unikey. Giải pháp 1: Thực hiện theo các bước sau. Bước 1: Chuột phải Unikey ở ngoài Desktop --> chọn Properties --> chọn Tab Compatibility chọn theo hình dưới và nhấn Apply và Ok....
Loại sản phẩm: MISA SME.NET - Chủ đề: Thông tư quy định
Từ khóa: , tiếng việt, UAC, Unikey, Vietkey
I. Mục đích: Hướng dẫn các thao tác cần làm trên MISA SME.NET 2010 và MISA SME.NET 2012 vào cuối kỳ (tháng, quý, năm) Hướng dẫn việc kiểm tra các báo cáo tài chính trước khi nộp báo cáo quyết toán cuối năm. II. Các bước cần thực hiện để lập báo cáo quyết toán năm Bước 1: Thực hiện xử lý các chứng từ chưa ghi sổ và...
Loại sản phẩm: MISA SME.NET 2012 - Chủ đề: Hướng dẫn sử dụng
Từ khóa: Quyết toán, báo cáo, tài chính, bảng cân đối, kế toán, kết quả, kinh doanh, Hướng dẫn, tờ khai, thuế TNDN
Sản phẩm: Phần mềm kế toán Doanh nghiệp Stt Nội dung Link video 1 Hướng dẫn 9 bước hoàn thành quyết toán trên phần mềm MISA SME.NET 2017 Tại đây 2 Hướng dẫn sửa mẫu đặt in trên MISA SME.NET 2017 Tại đây ...
I. Đầu năm 1. Xuất toán: là nghiệp vụ làm giảm chi các khoản chi năm trước đã chi ra nhưng không hợp lệ. Nghiệp vụ: Nợ TK3118/Có TK6611 - cột nghiệp vụ chọn Xuất toán. Báo cáo ảnh hưởng: Bút toán này sẽ làm thay đổi số liệu trên các báo cáo B02-H-Phần I và F02-1H chỉ tiêu Kinh phí chưa sử dụng kỳ trước chuyển sang (khi in quý 1/Năm...
Loại sản phẩm: MISA Mimosa.NET - Chủ đề: Thông tư quy định
Từ khóa: Giảm chi, xuất toán, khôi phục, nộp trả, hủy, dự toán, thanh toán, tạm ứng
Biểu hiện 1: Giá trị tồn kho cuối kỳ bị âm với phương pháp bình quân cuối kỳ Nguyên nhân 1: Có thể do dữ liệu đang cho phép xuất quá số lượng tồn, nếu cho xuất quá số lượng tồn khì khi xuất kho chương trình sẽ không cảnh báo khi xuất âm kho => Số lượng âm và giá trị âm. Thể hiện là phần Hệ thống\Tùy chọn\Vật tư hàng hóa\ đang được lựa...
Loại sản phẩm: MISA SME.NET 2015 - Chủ đề: Thông tư quy định
Từ khóa: Tính giá, báo cáo, tồn, kho, số lượng hết, giá trị còn, bình quân, đích danh, sai, quá số lượng tồn
Hướng dẫn chuyển loại tài sản cố định theo thông tư 162/2014/TT-BTC trên Phần mềm Quản lý tài sản Ý nghĩa: Giúp thực hiện chuyển đổi loại tài sản từ năm 2014 trở về trước sang loại tài sản mới quy định theo thông tư 162/2014/TT-BTC để thực hiện theo dõi và quản lý theo loại tài sản mới từ năm 2015 trở về sau. Cách thực hiện: Xem hướng dẫn chi tiết tại đây...
Loại sản phẩm: Quản lý tài sản - Chủ đề: Thông tư quy định
Từ khóa: Chuyển đổi, loại, tài sản cố định, TSCĐ, thông tư 162, hủy, MISA Mimosa, 32, quy định
Hướng dẫn chuyển loại tài sản cố định theo TT 162/2014/TT-BTC trên phần mềm MISA Mimosa.NET 2014 Ý nghĩa: Giúp thực hiện chuyển đổi loại tài sản từ QĐ 32/2008/QĐ-BTC sang loại tài sản mới theo quy định tại thông tư 162/2014/TT-BTC. Cách thực hiện: Hướng dẫn chuyển loại tài sản cố định từ QĐ 32/2008/QĐ-BTC sang thông tư 162/2014/TT-BTC nhấn vào đây để...
Loại sản phẩm: MISA Mimosa.NET - Chủ đề: Thông tư quy định
Từ khóa: Chuyển đổi, loại, tài sản cố định, TSCĐ, thông tư 162, hủy, MISA Mimosa, 32, quy định
Biểu hiện: Chương trình thông báo Máy trạm không kết nối được với máy chủ. Xin vui lòng kiểm tra lại thông tin đăng nhập. Nguyên nhân: Có thể do máy trạm đăng nhập máy chủ nhưng các thông tin như Tên máy chủ, Giao thức mạng, Cổng, Máy chủ SQL bị sai. Cách khắc phục: Trên máy chủ Mở dữ liệu kế toán \ Nhấn Tùy chọn kiểm tra...
Loại sản phẩm: MISA SME.NET - Chủ đề: Thông tư quy định
Từ khóa: Không kết nối, máy trạm, máy chủ
Nghiệp vụ 01: Cấp bù học phí - Cấp bù học phí là việc sử dụng Nguồn ngân sách nhà nước để cấp bù vào tiền học phí của các đối tượng được hưởng miễn, giảm tiền học phí NSNN cấp bù học phí cho các đối tượng được miễn giảm, hưởng học phí: Bước 01:Khi được cấp có thẩm quyền giao dự toán về cấp bù miễn, giảm học phí cho đơn vị, căn cứ vào...
Loại sản phẩm: MISA Mimosa.NET - Chủ đề: Thông tư quy định
Từ khóa: cấp bù, 2%, thai sản, 10%, tiết kiệm chi, tạm ứng, dự toán, học phí, giữ lại
I. Chỉ cài đặt SQL
   

II.Cài đặt SQL kèm theo SQL Management Studio
 
 III. Chỉ cài đặt SQL Management Studio
 
 
 
Loại sản phẩm: MISA SME.NET - Chủ đề: Hướng dẫn sử dụng
Từ khóa: MISA SQL Installer, installer, tool, công cụ